Crowdfunding initiatief:
Haal @nder geld naar Groningen!

Stichting De Munterij wil met het crowdfunding initiatief '@nder geld' een andere economie naar Groningen halen onder de naam: "De Groninger Gulden". Binnen een 'community' betalen we elkaar met een eigen digitale rentevrije munt: 'De Grulden'. We starten met een 'crowdfunding' campagne, omdat een andere economie alleen plaats kan vinden als we daar echt zelf voor kiezen. We vragen een bijdrage zodat iedere 'crowdfunder' ook meteen een online rekening en een mobiele betaal app krijgt. Daarmee krijgt u direct toegang tot de lokale en landelijke 'marktplaats' met @nder geld, zonder banken, rente en aandeelhouders.

Waarom meedoen? In de meeste regio’s stroomt er meer geld uit dan dat er binnenkomt. In Groningen en Noord-Nederland is dat helaas heel goed zichtbaar. Geld en mensen stromen de regio uit waardoor er krimpregio's ontstaan met weinig perspectief op werkgelegenheid en bedrijvigheid. Prijzen dalen en marges staan onder druk. Door elkaar met lokaal geld te betalen, betaal je niet alleen voor een lokaal product of dienst, je geeft ook je waarden door aan de volgende ondernemer of persoon, en die weer aan de volgende. De Grulden voegt meerdere keren waarde toe in de regio. We maken de regio letterlijk en figuurlijk 'rijker'. De Grulden draagt bij aan een zelfredzame samenleving die minder afhankelijk wordt van (financiële) invloeden van buitenaf. Voor deze doorbraak vragen we je stem. Je kan je steun uiten door gewoon mee te doen.

Andere waarden

veroorzaken een nieuwe tijd!

Onze samenleving en economie worden steeds meer gedomineerd door aandeelhouderswaarde, winst en ongeremde economische groei. Het is een samenleving waarin menselijke, duurzame en ondernemende waarden ondergeschikt zijn aan het financieel rendement. Steeds meer mensen en ondernemers voelen zich niet meer thuis in deze samenleving. Deelname aan de samenleving en economie wordt onmogelijk gemaakt. Menselijke capaciteiten worden buiten spel gezet, startende ondernemers komen nauwelijks aan kredieten en mensen en bedrijven met schulden nemen toe. Het is een samenleving waarin geld het doel is geworden in plaats van een middel.

Het is belangrijk dat er ook ruimte is voor een ander geluid. Een economie en samenleving die komt met alternatieven en bewust andere keuzes maakt. Een samenleving waarin geld verdienen niet het doel is, maar een middel is om bepaalde wensen en waarden te realiseren. Een krachtige weerbare samenleving die minder kwetsbaar is voor financiële risico's van banken, werkloosheid en schulden. Met een ander soort geld maken we samen een andere samenleving en economie mogelijk. Een samenleving waarin alle menselijke capaciteiten gebruikt kunnen worden, mensen niet aan de kant staan en waar ondernemers weer dromen kunnen realiseren. Met een ander soort geld stimuleren we de lokale duurzame economie waarin menselijke interactie en contact belangrijke waarden zijn. Voor deze doorbraak vragen we uw stem. Doet u mee?

Een @nder soort geld

In de financiële sector is het ondanks de crisis weer "business as usual" met hoge bonussen en speculatie. De winsten gaan naar de banken en aandeelhouders, terwijl de risico’s worden afgeschoven op de belastingbetaler en ondernemer. En juist nu bedrijven staan te springen om klanten en leningen, haken de banken af. Daarom is er nu @nder geld: een samenwerking van groepen mensen, bedrijven en organisaties die onderling bankieren op een wijze die beter is voor mens, milieu en economie. Deze groepen gebruiken het Circuit Nederland als betaalplatform om elkaar te betalen met een lokaal digitaal ruilmiddel. Elke groep (community), kan zijn of haar eigen naam geven aan deze ruilmiddelen. In Groningen betalen we met De Groninger Gulden (De Grulden).

Economische duurzaamheid

Met de Groninger Gulden kunt u onderling betalingen doen en producten aankopen bij lokale bedrijven bij u in de buurt zonder tussenkomst van een bank. Geldstromen circuleren meer en langer binnen de regio. Iedere Grulden creëert meerdere keren waarde binnen de lokale economie. Hiermee versterken we de economische duurzaamheid van de regio.

Sociale duurzaamheid

Met de Groninger Gulden kunnen meer mensen deelnemen aan de lokale economie. Daarmee bevorderen we de sociale duurzaamheid in de regio. Een eigen lokale munt activeert mensen en vergroot de betrokkenheid in de samenleving. Met Gruldens creëren we waarde aan ongebruikte capaciteiten.

Ecologische duurzaamheid

De Groningse Gulden bevordert de ecologische duurzaamheid van lokaal geproduceerde goederen en diensten. Binnen de community ruilen we producten en diensten uit die bijdragen aan een gezonde en duurzame lokale economie voor onszelf en al onze opkomende generaties.

Het 'Circuit Nederland'

Het Circuit Nederland is een samenwerkingsverband waarin verschillende groepen (community’s) deelnemen. Naast lokale en regionale community’s zijn er landelijk opererende initiatieven. Deze community’s bestaan uit groepen particulieren, bedrijven, verenigingen of coöperatieven die een gezamenlijk doel nastreven zoals bijvoorbeeld: het stimuleren van de lokale economie, duurzaam ondernemen, het maken van kunst, investeringen in duurzame energie. De meeste community’s zullen in het begin nog maar een paar leden hebben. Maar de aantallen groeien snel. Bij voldoende deelnemende bedrijven en particulieren wordt het circuit aantrekkelijk genoeg voor een sneeuwbal-effect. Dit noemen we de doorbraak.

Voor de handel tussen de verschillende community’s bestaat er een standaard muntsoort : de @ndere euro. Iedere community heeft de mogelijkheid een eigen naam te kiezen voor de @ndere euro! Dus de ene community kan kiezen voor de ‘Groninger Gulden’, een andere voor de ‘Taalder’ en weer een andere voor de ‘Bikkel’. De community munten zijn een bepaalde tijd in omloop binnen het circuit. Daarna kunnen deelnemers de community munten buiten het circuit besteden. We noemen de community munten daarom ook wel termijn euro’s. Na een bepaalde termijn zijn ze inwisselbaar voor euro’s. Onderling blijven ze dus uiteindelijk uitwisselbaar en om te zetten in EURO's. Om de munten binnen een community te houden kan een community ervoor kiezen een ‘koop-lokaal-prikkel’ in te stellen. Het overkoepelende Social Trade Circuit zorgt ervoor dat er na afloop van de termijn euro’s beschikbaar zijn, ongeacht uit welke community de termijn-euro’s afkomstig zijn.

Voor wie?

Zoals iedereen weet heb je voor een succesvol betaalmiddel betrokkenheid van alle deelnemers van de samenleving nodig. Naast het MKB en de consumenten liggen er veel kansen voor organisaties, overheden, de stad en de provincie. Help dus mee een @nder soort geld naar Groningen te halen. Wij hebben die ambitie. Dat is onze droom. Daar hebben we jouw hulp bij nodig. Door samen de Groningse Gulden te gebruiken als betaalmiddel kunnen we die droom waar maken. Doe je mee?

Particulieren

Bij iedere betaling weet je dat de ondernemer jouw geld weer bij een andere ondernemer in de regio besteedt. Zo brengt jouw betaling een kringloop van lokale betalingen op gang. Dat is goed voor de lokale economie, goed voor de mensen en goed voor de natuur. Lees verder...

Ondernemers

Kleine ondernemers hebben moeite om het hoofd boven water te houden in een wereld van grote winkelketens en mondiale internetshops. De Grulden is een betaalnetwerk waarin ondernemers elkaar onderling steunen en betalen met digitaal geld. Lees verder...

Organisaties

Woningbouwverenigingen, wijkorganisaties en lokale partners investeren veel in de wijk en buurt. Een @nder soort geld zorgt ervoor dat dit lokale geld in de buurt en wijk blijft en terugstroomt naar de organisaties en buurt. Samen bouw je de buurt op met lokaal geld. Lees verder...

Overheden

@nder geld zorgt voor meer zelfredzaamheid in de buurt en wijk. Meer mensen kunnen deelnemen aan de lokale economie. Dat betekent een stabielere economie die zelfs tijdens de volgende financiële crisis de banen weet te creëren die nodig zijn om onze jonge mensen in de regio te houden. Lees verder...

Doorbraak

Wat zijn onze doelen? Hoever zijn we?

Het Circuit kan alleen goed functioneren als er voldoende bestedingsmogelijkheden zijn voor de Gruldens en termijn-euro's. Er moet iets te ruilen blijven. Er moet voldoende vraag en aanbod van producten en diensten zijn binnen de community. Tijdens economische crises ontstaan er vaak verschillende ruilsystemen. Ruilsystemen met LETS blijven vaak klein omdat vraag en aanbod beperkt blijft en de waarde van LETS niet gekoppeld is aan een vaste waarde zoals de euro. Het Circuit kiest bewust voor een koppeling aan de (Termijn) Euro. Op die manier blijft de gecreëerde waarde in Gruldens tot een bepaalde periode binnen de regio. Maar houden bedrijven en particulieren de mogelijkheid om Gruldens in te wisselen voor euro's om bijvoorbeeld belastingen te betalen. Binnen het Circuit zijn we niet voor of tegen de euro als munt. Maar bieden we een extra mogelijkheid aan om de lokale economie te stimuleren. Uiteindelijk maken de deelnemers die keuze.

MKB accounts
Consumenten
Gruldens

Meer deelnemers betekent een grotere kans op succes: Met 10 deelnemers verkoop je een idee. Met 100 word je nog steeds niet serieus genomen door grote partijen. Bij 1.000 wordt het interessant. Bij 10.000 worden we serieus genomen. Bij 100.000 doen grotere partijen ook mee. Het eind 2014 opgerichte Circuit Nederland zat begin 2016 op 500+ leden, dus van 'niet serieus' op weg naar 'interessant'. Hoe meer deelnemers er mee doen, hoe groter het signaal is dat we een andere economie willen. Een economie die niet gebaseerd is op schuld, uitsluiting en financiële oneindige geldcreatie, maar op reële tastbare duurzame productie en consumptie.

Crowdfunding

Crowdfundingsactie '@nder geld': Haal @nder geld naar Groningen!

Doe mee en help een @nder soort geld naar Groningen te komen. Kies een donatie bedrag naar draagkracht en klik op de button "Nu aanmelden". Over een jaar, na afloop van de crowdfundingsactie willen wij voldoende aspirant-deelnemers in onze community hebben om De Groninger Gulden bestaansrecht te geven. Vanaf dat moment zal Stichting De Munterij samen met Stichting STRO goedkope abonnementen introduceren waarmee we het systeem, de softwareontwikkeling en de betrokken organisaties kunnen uitbreiden.

€5,03

 • Digitale munt
 • Online marktplaats
 • Mobiele app (iPhone/Android)
 • Online bankieren
Meest gekozen

€15,03

 • Contactloos betalen
 • Online bankieren/marktplaats
 • Mobiele app (iPhone/Android)
 • Digitale munt

€33,03

 • Positief saldo: 25 Grulden
 • Contactloos betalen
 • Mobiele app (iPhone/Android)
 • Online bankieren/marktplaats

Inschrijven is makkelijk en kost eenmalig een tegemoetkoming in de administratiekosten. Of iets meer als je (in de toekomst) contactloos wilt betalen. Na inschrijving kost 1 grulden 1 euro en kunt u na een bepaalde termijn 1 grulden terug wisselen voor 1 euro. Tijdens de crowdfunding campagne kunt u zich als aspirant-lid inschrijven bij de community 'De Groninger Gulden'’. U kunt direct zowel naar onze eigen leden als naar leden van andere communities geld overmaken, want iedereen zit samen in het Nederlandse netwerk van communities ('het Circuit Nederland'). Ook kunt u direct gebruik maken van de app voor de smartphone, beschikbaar voor iOS en Android telefoons.

online_bankieren_small

Lokale Marktplaats

De online marktplaats van de provincie Groningen. In- en verkoop van lokaal geproduceerde producten en diensten of ruilen en weggeven daarvan.

online_bankieren_small

Mobiele Betaal App

Via de moderne app kun je gemakkelijk met 1 vinger geld overmaken of ontvangen. Zeer persoonlijk, via de profielfoto's van je vrienden of kennissen of andere deelnemers.

nfc

Contactloos Betalen

Samen met STRO ontwikkelen we contactloos betalen. Gemakkelijk voor zowel winkeliers, bedrijven en de consument! Kies deze optie als je ons wilt steunen.

online_bankieren_small

Online Bankieren

Gemakkelijk en veilig via iedere browser je rekening beheren, geld overmaken en met alle andere leden communiceren.

50% van de bijdragen gaat naar De Groninger Gulden (Stichting De Munterij), en 50% naar de centrale organisatie van het Circuit (Stichting STRO). Bij de centrale organisatie helpen de bijdragen om een garantiefonds te vullen dat onderlingen kredieten voor ondernemers mogelijk maakt zonder daar, zoals bij banken, rente-op-rente voor nodig te hebben. De eventuele koop-lokaal-prikkel opbrengsten gaan voor 90% naar uw community, en voor 10% naar Stichting STRO.

Online bankieren met de Groninger Gulden

Probeer het zelf

Nadat je je ingeschreven hebt voor de crowdfunding actie krijg je een email met login gegevens van je Grulden rekening. Je kunt daarmee direct inloggen op de online bankomgeving (en de mobiele app) van De Groninger Gulden. Probeer het hier en voer je gebruikersnaam en wachtwoord in.

Deelnemer login

Of download de app!

Je kunt hier de mobiele app downloaden: iPhone, iPad of Android. Als je de app geïnstalleerd hebt moet je eenmalig de url van de community invoeren: https://mijn.grulden.gr. Klik hier om te zien hoe dat moet.

Spelregels

Als u zich inschrijft wordt u lid bij de community 'De Groninger Gulden'’. U kunt zowel naar onze eigen leden als naar leden van andere communities geld overmaken, want iedereen zit samen in het Nederlandse netwerk van communities ('het Circuit Nederland'). Elke community kan zich onderscheiden door de munt eigenschappen mee te geven die de spelregels bepalen. Zo maakt deze aanpak 'evolutie' mogelijk en zullen de communities met de meest succesvolle munten (regels) overleven.

Koop-lokaal-prikkel
Zo zal lokaal geld, bedoelt om in een regio te circuleren, een 'koop-lokaal-prikkel' gebruiken. Deze prikkel creëert drempel (heffing) die het voordeliger maakt om binnen de community te handelen dan buiten de community producten en/of diensten af te nemen. Deze drempel wordt pas ingesteld als de community van enige omvang is.

Liggeld
Naast de eenmalige crowdfunding donatie, een abonnement voor het gebruik van een betaalpas, kan een community voor iedere rekening boven een bepaald plafond liggeld (in financiële termen demurrage ) rekenen over het (positieve) saldo. Dit liggeld is bedoeld om het oppotten van veel geld op 1 rekening te voorkomen en zo te zorgen voor een prikkel om het te besteden. Daarmee stimuleren we de circulatie van lokaal geld in de regio. Geld moet immers rollen. Momenteel wordt dit instrument NIET gebruikt. Lees verder.

De 'termijn' van de termijn-EURO
De 'termijn' van de 'termijn-euro' bepaalt hoelang het geld in de regio circuleert voordat het buiten de regio uitgegeven kan worden of dat er EURO's voor worden teruggekocht. De lengte van lokale circulatie wordt bepaald door de termijn (dat is letterlijk een 'teller' die aftelt op je Grulden rekening), en die wordt bepaald op het moment dat het geld in omloop komt. Lees verder.

Wij houden u op de hoogte van de spelregels van 'De Groninger Gulden'. Elk kwartaal ontvangt u onze nieuwsbrief met daarin een overzicht van de spelregels en de op dat moment geldende instellingen.

Boek: "Een @nder soort geld"

Digitaal ruilmiddel nu beschikbaar in Nederland!

Een-ander-soort-geldOp 26 september 2014 is “Een @nder soort geld” uitgekomen. Geld en banken lijken een onveranderlijk bolwerk, maar in dit nieuwe STRO-boek leest u dat doorbraken op komst zijn. Doorbraken naar een soort geld en manier van bankieren, die de belangen van mens en milieu wel dienen.

Is een ander soort geld mogelijk, dat tot een eerlijker, effectiever en duurzamer samenleving leidt?

Twee betrokken mensen met een totaal verschillende achtergrond raken in gesprek. Werelden botsen. De één is opgeleid als econoom en heeft net haar baan bij een bank opgezegd. De ander is verantwoordelijk voor de innovatieve handels- en geldsystemen die Social Trade Organisation (STRO) op verschillende plekken in de wereld test. De oud-bankier twijfelt of er alternatieven bestaan voor het huidige geld. Toch wint haar nieuwsgierigheid het van haar scepsis en ze verdiept zich in het werk van STRO. Haar wordt gevraagd tal van de gevestigde denkbeelden over geld en economie kritisch te overdenken. Dit boek verrast: speculatie als belangrijkste functie van geld; en hoe ict-innovaties het monopolie van banken veel fundamenteler bedreigen dan Bitcoin doet.

In een apart gedeelte van het boek beschrijft STRO directeur Henk van Arkel de actualiteit van het @ndere geld, dat STRO nu samen met haar partners in Europa neerzet. Dit gebeurt al in Bristol, Catalonië, Lombardije en op Sardinië. De realisatie van deze Social Trade Credit Circuits geschiedt met steun van de EU. Het is geld dat juist werkt tijdens een crisis! Lees in dit boek hoe met uw hulp en de inzet van IT-innovaties ook in Nederland een alternatief kan worden gerealiseerd voor de doodlopende weg van de banken en financiële markten. Dit wordt een historische gebeurtenis. Want nooit waren er twee soorten geld tegelijk.

Een @nder soort geld is een boek voor iedereen, zonder vaktermen en moeilijk gedoe. De vorm van een gesprek maakt het zeer begrijpelijk. Het is voor eenieder die wil weten hoe het echt zit met de euro, de crisis en wat eraan gedaan kan worden. Het is een volkomen origineel geluid dat stoelt op in de praktijk geteste ideeën. Het is een boek geworden met een frisse blik op wat geld nu eigenlijk is, hoe het ‘werkt’ in ons voordeel èn in ons nadeel; en waarom een tweede munt handig is.

Download het boek hier gratis!

Nieuws

Bekijk hier alle nieuwsberichten
NiewQRcode
Apr 0
Apr 0

Nieuwe betaalmogelijkheden via QR-codes en contactloos betalen!

Ondernemers binnen de community De Groninger Gulden en het STRO Circuit Nederland kunnen vanaf nu gebruikmaken van twee nieuwe betaalmogelijkheden: betalen via de QR-code en contactloos betalen met de NFC betaalpas. QR-Code: Betalen met QR-code werkt als volgt: de klant scant via de Cyclos-app uw QR-code, waardoor er een link ontstaat die de klant in […]

  Read more
zzp-mkb-825x400 2
Apr 0
Apr 0

ZZP’ers en MKB bedrijven nodig om volume te creëren

Op 23 maart organiseerde STRO een bijeenkomst voor enkele koplopers-communities die al gestart zijn. Tijdens deze goed bezochte bijeenkomst werden ervaringen uitgewisseld over hoe je de beste kans hebt om lokaal geld goed van de grond te krijgen. De belangrijkste conclusie was dat de eerste energie moet gaan naar het betrekken van bedrijven en ZZP’ers […]

  Read more
ECB beleid
Apr 0
Apr 0

Is het monetaire systeem al failliet?

Woensdag 13 april konden we weer lezen dat het monetaire op sterven na dood is. Het ECB beleid is al geruime tijd gebaseerd op het verruimen van de geldhoeveelheid om investeringen in het bedrijfsleven te stimuleren. http://www.nu.nl/economie/4245842/kamer-kan-krachtig-signaal-geven-ruim-monetair-ecb-beleid.html Nederland maar ook de wat rijkere landen zijn tegen deze vorm van geldschepping, omdat je op een kunstmatige […]

  Read more
Plaatje-Kees-Klomp.png
Apr 0
Apr 0

Rendement van Geluk

Waarom richten we eigenlijk een andere munt op, waarom willen een ander soort economie. Deze tegenlicht aflevering over geluk laat dat goed zien. De betekenisvolle economie gaat over waarden en streeft niet alleen maar naar financieel rendement.  Echt een must-see. http://tegenlicht.vpro.nl/afleveringen/2015-2016/rendement-van-geluk.html

  Read more

Samenwerking

Stichting De Munterij werkt samen met de volgende partners
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner